PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

بروشور تک صفحه ای جرثقیل سقفی دروازه ای نسخه یک – ویرایش یک - 1397


نکات خلاصه درباره جرثقیل سقفی دروازه ای

لیفتراک چیست؟


جزوه اصول صحیح باربرداری


دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1394


دوره های آموزشی برگزار شده در سال 1394

دوره آموزشی لیفتراک


اموزش اپراتوری جرثقیل های سقفی و دروازه ای