PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

موارد بازرسی فنی لیفتراک قبل از کار

  • کد مقاله: 100117
  • زمان: یکشنبه , 1397/08/15
  • تعداد بازدید : 100
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : موارد بازرسی فنی لیفتراک قبل از کار
موارد بازرسی فنی لیفتراک قبل از کار

موارد بازرسی فنی لیفتراک قبل از کار
-وضعیت آج لاستیک ها پارگی و پوسیدگی لاستیک
-انحنای زاویه چرخهای عقب
-وضعیت عملکرد ترمزها
-وضعیت ظاهری
-دکل،زنجیر،شاخک ها
-اطمینان ازسلامت جسمانی راننده  
-بازرسی کپسول گاز  
-این نوع بازرسی با هدف شناسایی مواردی که منجر به بروزحادثه میشود توسط مسئول ایمنی یا اپراتور قبل ازشروع بکار انجام میگیرد.
-چراغهای روشنایی جلو و عقب
-چراغ ترمز
-رنگ بدنه
-چراغ گردان روی سقف
-بوق و چراغ دنده عقب
-راهنماهای چپ و راست
-وضعیت ظاهری راننده
-کمربند ایمنی
-میزان آلودگی
-موتور

پربازدیدترین مقالات