PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

انواع بازرسی در لیفتراک

  • کد مقاله: 100116
  • زمان: یکشنبه , 1397/08/15
  • تعداد بازدید : 90
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : انواع بازرسی در لیفتراک
انواع بازرسی در لیفتراک

انواع بازرسی در لیفتراک
بازرسی ایمنی                  بازرسی فنی
قبل از کار                       قبل از کار                                                 
حین کار                         حین کار 

پربازدیدترین مقالات