PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

وظیفه اصلی بخش تراک یا کشنده جرثقیل موبایل

  • کد مقاله: 100114
  • زمان: شنبه , 1397/08/14
  • تعداد بازدید : 103
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : وظیفه اصلی بخش تراک یا کشنده جرثقیل موبایل
وظیفه اصلی بخش تراک یا کشنده جرثقیل موبایل

وظیفه اصلی بخش تراک یا کشنده جرثقیل موبایل:
 جابه جایی و حمل جرثقیل است اما در بعضی موارد تراک یا کامیون حامل جرثقیل
بیش از یک حمل کننده است که در بخش های مربوط توضیحات بیشتر را خواهید یافت.

#جرثقیل #ریگر #لیفتراک #تاورکرین #کرین #هیرسا
#phq #phqcrane #hse #

پربازدیدترین مقالات