PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

دیود نوری LED

  • کد مقاله: 100084
  • زمان: دوشنبه , 1397/07/18
  • تعداد بازدید : 160
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : دیود نوری LED
دیود نوری LED

دیود نوری LED :
با عبور جریان از آند به كاتد، نور تولید می كند
و به عنوان نمایش دهنده های ساده استفاده می شود.

پربازدیدترین مقالات