PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

شاخك،چنگال

  • کد مقاله: 100079
  • زمان: شنبه , 1397/07/16
  • تعداد بازدید : 162
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : شاخك،چنگال
شاخك،چنگال

 :(Fork,Tine,Prong)شاخك،چنگال  
تجهيزاتي فلزي به اشكال مختلف كه با اتصال به باركش براي بلند كردن، نگهداشتن و برداشتن بار
 به كار مي روند.

پربازدیدترین مقالات