PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

حمل كننده جرثقیل

  • کد مقاله: 100053
  • زمان: یکشنبه , 1397/06/06
  • تعداد بازدید : 183
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : حمل كننده جرثقیل
حمل كننده جرثقیل

حمل كننده جرثقیل 
شاسی یک جرثقیل چرخ لاستیکی که به طور خاص برای جابهجایی سازه بالایی گردان جرثقیل طراحی
شده است.

این شاسی میتواند خودکشش باشد یا نباشد. وجه تمایز آن از کامیون تجاری دراین است که
.برای جابه جایی پرسنل، مواد یا تجهیزات دیگر به غیر از سازه بالایی گردان جرثقیل طراحی نشده است

پربازدیدترین مقالات