PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

شینه (باس بار)

  • کد مقاله: 100047
  • زمان: , 1397/05/28
  • تعداد بازدید : 185
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : شینه (باس بار)
شینه (باس بار)

شینه (باس بار)
براي توزیع فاز در تابلو هاي برق از شینه استفاده می شود.

پربازدیدترین مقالات