PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

دستورالعمل های راهنما

  • کد مقاله: 100045
  • زمان: پنجشنبه , 1397/05/27
  • تعداد بازدید : 170
  • نویسنده : هیرسا کیفیت
  • موضوع : دستورالعمل های راهنما
دستورالعمل های راهنما

دستورالعمل های راهنما :

نکات و پیشنهاداتی که توسط سازنده جرثقیل جهت استفاده ایمن از جرثقیل تهیه گردیده و می بایست در محل مناسبی از جرثقیل و در دسترس قرار گیرد.

پربازدیدترین مقالات