PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

مارکینگ قلاب شامل چه چیزی میشود؟

تاور کرین چگونه به وجود آمد؟

قبل از به کار گیری گیره ها چه نکاتی باید بازرسی شود؟

اجزا گوناگون جرثقیل :

در کابین های اپراتور گنتری کرین چه نشانه هایی وجود دارد؟

چند مورداز موارد ایمنی بالابرهای بادی:

آخرین مقالات